UWAGA!!! ULGA NA START I DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA - ZUS BĘDZIE ŚCIĄGAŁ SKŁADKI OD JEJ PRZYCHODÓW JAK OD ZLECENIA

Ulga na start jak i również Działalność nierejestrowa miała ułatwić życie nowym przedsiębiorcom, dzięki obniżeniu kosztów składek ZUS.

Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

  • podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne!
W okresie korzystania z ulgi na start podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłacasz składki tylko na to ubezpieczenie.

Przypominam jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

  • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
  • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)

UWAGA!!! Przepisy zostały tak skonstruowane, że osoby korzystające z ulgi na start jak i również osoby prowadzące działalność nierejestrową w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są przedsiębiorcami tylko będą traktowania jako zleceniobiorcy.

Oznacza to, że podejmując współpracę z osobą korzystającą z ulgi na start lub prowadzącą działalność nierejestrową od jej wynagrodzenia należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Podejmując współpracę z taką osobą powinno się odprowadzić składki społeczne od wypłaconego jej wypłaconego na podstawie faktury wystawionej przez tę osobę.

Ulga na start i Działalność Nierejestrowa to po prostu przerzucenie kosztów z jednej strony na drugą.

Zatem wykonując umowę o świadczenie usług muszą być za nich opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji również zdrowotne) na takich samych zasadach jak za każdego innego zleceniobiorcę