MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2017 ROKU

 

Okres

1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Kwota wynagrodzenia

2.000 zł

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1456)

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych. 

  • WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.
  1. Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto. Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.