Limity podatkowe na 2017 r.

Prawa i obowiązki podatników w zakresie:

  • obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych,
     
  • określania statusu małego podatnika,
     
  • prawa do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
     
  • prawa do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego i opłacania go za okresy kwartalne

uzależnione są od limitów wyrażonych w euro przeliczanych na złote.

Przeliczenia limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Do przeliczenia limitów, które będą obowiązywały w 2017 r., w wymienionym wcześniej zakresie zastosowanie ma średni kurs euro ogłoszony przez NBP 3 października 2016 r., który wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

 

RODZAJ LIMITU

Limit w euro

 

 

2017 r.

 

Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla kontynuujących działalność)

150.000 euro***

644.640 zł

 

Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie

25.000 euro

107.440 zł

 

Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie

1.200.000 euro

5.157.120 zł

 

Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku w ramach amortyzacji jednorazowej

50.000 euro

215.000 zł

 

Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji przez podmioty rozpoczynające działalność (CIT)

10.000 euro

43.000 zł

 

Mały podatnik w VAT i podatku dochodowym

1.200.000 euro

5.157.000 zł

 

Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu 

45.000 euro

193.000 zł

 

Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia z VAT

-

200.000 zł

 

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia z VAT

-

50.000 zł